Naciye Suba Najiah Subashi Hüsrev subasi Khusrev Subashi Hilye Hilyah Besmele Zerendud Illumination Tugra naciye subaşı naciye subasi hüsrev subaşı husrev subasi hat tezhib tezhip roliyef röliyef islami sanat islamic art hattat müzehhibe el sanatları sülüs rika nesih hat islami sanat callighraphy callighraphist callighrapher islamic art